Informació general i material de difusió de recepta electrónica a:
http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/ciutadania/recepta-electronica

Información general y material de difusión de Receta Electrónica en:
http://www.ibsalut.es/ibsalut/es/ciudadania/receta-electronica